ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 
1 / 15

 

Venizelos' shop, after 165 years of continuous operation against the trend of easy and fast, industrialized and standarized, following loyaly the traditional handwork art attempts to give to the old wickerwork their original identity and of course their lost glamor...

Όλα τα παλιά εργαλεία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.